• eu
 • es

Posts tagged with ‘Hirigintza’

 • Atotxa Errekako garapenari buruzko kontrol mozioa

  By Irabazi Donostia on 2 de urria de 2018
  Udal gobernuak izapideak hasi ditu Atotxa Errekako eremuan “Zoruaren Udal Ondareari atxikitako” 16 lursail besterentzeko. Gure taldearen iritziz Atotxa Errekako garapena eten egin behar litzateke hainbat arrazoi direla medio: Babestutako etxebizitzen eskaera handiari irtenbiderik eman gabe udal lurzorua kontsumitzen duelako. Sestra gainean legez gutxienekoa dena baino txikiagoa den eraikigarritasuna duelako eta Eusko Jaurlaritzaren baimenik ez duelako, ez eta Lurraldearen Antolamendurako […]
 • Bizitegi zonetako bizitegi erabileraz bestelako erabileren ehunekoari buruzko kontrol mozioa

  By Irabazi Donostia on 2 de urria de 2018
  A.10 Hirigune historikoko bizitegiko zona (11.4. art. 49. P.), A.20 Zabalguneko bizitegiko zona (12.4. art. 52. P.), A.30 Eraikuntza irekiko bizitegiko zona (13.4. art. 56. P.) eta A.40 Garapen txikiko bizitegiko zona (14.4. art. 59.P.) bizitegi erabilerako zona horietarako honela dio Plan Orokorrak: “zonaldean bizitegiko baimendutako askotariko irabazizko erabileretara bideratutako sestra gaineko eraikigarritasunaren gehieneko ehunekoa bertako sestra gaineko guztizko hirigintza […]