• eu
  • es

Berdintasunaren aldeko ibilbide bat eraikitzea, udal politikan jeneroaren ikuspuntua bermatuaz

  • Giza-emakumeen berdintasunerako Otsailak 18ko 4/2500 euskal legea betetzea.

  • Berdintasunerako zuzendaritza bat sortzea. Gaur egun hezkuntza eta sustapen sozialeko zerbitzuan, berdintasunerako, kooperaziorako, giza eskubideentzako eta dibertsitate kulturalarentzako atal bat existitzen da soilik.

  • Berdinatasuneko politikentzat aurrekontuaren %5-a bideratzea. 2014ko aurrekontuan 351 milioi euro izan ziren, beraz 17 milioi euroz hitz egingo genuke.

  • Berdintasunerako 2005eko legea betez, ordenantza eta hiriko plan guztietan generozko inpaktuaren ebaluazioko informea sartzea, neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko, genero desberdintasunak gainditu ahal izateko.